Styrande Rådet i S:t Knuts Gille i Landskrona


Organisation 

Styrande Rådet

Tjänstemän &
Granskare

Gillets Ungdomsråd

Hedersmedlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 


S:t Knuts Gille i Landskrona leds av Styrande rådet:

Ålderman Lennart Söderberg - alderman@knutsgilletilandskrona.se

Äldste Stolsbroder Bo W Holmberg - aldstestolsbroder@knutsgilletilandskrona.se

Stolsbroder Anders Persson - stolsbroder@knutsgilletilandskrona.se

Gillesskrivare Thorleif Hansson - gillesskrivare@knutsgilletilandskrona.se

Skattmästare Peter Pankko - skattmastare@knutsgilletilandskrona.se

Ceremonimästare Jeff Svedenborn - ceremonimastare@knutsgilletilandskrona.se

Övermarskalk Anna Lilja - overmarskalk@knutsgilletilandskrona.se

Klenodbevarare Rolf Svensson  - klenodbevarare@knutsgilletilandskrona.se

Chrönikör Monica Sandell – chronikor@knutsgilletilandskrona.se  

 

Utdrag ur Ålderman Lennart Söderbergs Högtidstal 2010 om Styrande Rådet

Som Ålderman representerar jag Gillet i olika sammanhang och ser till att så lite
arbetsuppgifter som möjligt läggs på mig – det är bl.a. därför vi har vårt Styrande Råd.

  
Vill du läsa mer om Styrande Rådet på ett kåserande sätt - klicka här!


 

Några av Styrande Rådets medlemmar vid Högtidsstämman i januari 2012