Adventsmässa

Under ett av Styrande Rådets möten år 1999 togs beslutet att arrangera en Adventsmässa. Därmed skrevs ett nytt kapitel i Gillets moderna historia. Initiativtagare var vår dåvarande Ålderman Inge Stoltz.

Inte mindre än 90 Bröder och Systrar samlades till premiären och efter Åldermannens hälsningsanförande tog vår Gilleskaplan Sune Karlsson till orda.

Sångkören Divertimento har sedan starten deltagit med körsång.