Anmäl adressändring

Anmäl ändring av adress eller mejladress till

Arkivarie@knutsgilletilandskrona.se

Kalender 2018

 

Adventsmässa

Söndagen den 9 december 2018

 

Högtidsstämma med Knutsbal

Högtidsstämman i Sofia Albertina kyrka med efterföljande Knutsbal på det nybyggda hotellet - Hotell Öresund - lördagen den 18 januari 2019

 

Medlemsavgift 2018

175 kr/ person betalas före 28/2 2018 till

Postgirokonto 49 84 70-4

Vill du vara vår sponsor 2018

Mer information finns på sista fliken längst till höger - Sponsorer.

Kontakta vår äldste stolsbroder Rolf Svensson på

aldstestolsbroder@knutsgilletilandskrona.se

Godkännande att medverka på hemsidan

På vår hemsida och/eller på vår Facebooksida lägger vi ibland ut bilder från våra aktiviteter.

Var snäll meddela Gillets Chrönikör eller Gillesskrivare om du inte vill vara med på en bild/bilderna.

chronikor@knutsgilletilandskrona.se eller gillesskrivare@knutsgilletilandskrona.se .

Åldermannaskifte Högtidsstämman 2018

Papegoyeskjutningen 2017

Adventsmässan 2017

Frågor

Har du frågor? Mejla gärna till Ålderman Anders Eriksson på mejladress Alderman@knutsgilletilandskrona.se

Kalender 2019

Högtidsstämma med Knutsbal

Lördagen den 19 januari 2019

 

Papegoyeskjutningpå Bastion Wrangel

Beslut har inte fattats ännu.

 

Adventsmässa

Beslut har inte fattats ännu.