Kalender 2017

Adventsmässa

Söndagen den 10 december 2017

Kalender 2018

Högtidsstämma med Knutsbal

Lördagen den 20 januari 2018

Styrande rådet vid Högtidsstämman 2017

Papegoyeskjutningen 2016

Har du frågor? Mejla gärna till Ålderman Lennart Söderberg på mejladress Alderman@knutsgilletilandskrona.se

Postgirokonto 49 84 70-4

Adventsmässan 2016