Kalender 2017

Adventsmässa i Borstahusens kapell

Söndagen den 10 december 2017

Kalender 2018

Högtidsstämma med Knutsbal

Lördagen den 20 januari 2018

 

Papegoyeskjutningpå Bastion Wrangel

Lördagen den18 augustii 2018

Anmäl adressändring

Anmäl ändring av adress eller mejladress till

Arkivarie@knutsgilletilandskrona.se

Medlemsavgift 2018

175 kr/ person betalas före 28/2 2018 till

Postgirokonto 49 84 70-4

Vill du vara vår sponsor 2018

Mer information finns på sista fliken längst till höger - Sponsorer.

Kontakta vår äldste stolsbroder Rolf Svensson på

aldstestolsbroder@knutsgilletilandskrona.se

Styrande rådet vid Högtidsstämman 2017

Papegoyeskjutningen 2017

Adventsmässan 2016

Godkännande att medverka på hemsidan

På vår hemsida och/eller på vår Facebooksida lägger vi ibland ut bilder från våra aktiviteter.

Var snäll meddela Gillets Chrönikör eller Gillesskrivare om du inte vill vara med på en bild/bilderna.

chronikor@knutsgilletilandskrona.se eller gillesskrivare@knutsgilletilandskrona.se .

Frågor

Har duu frågor? Mejla gärna till Ålderman Lennart Söderberg på mejladress Alderman@knutsgilletilandskrona.se