S:t Knuts Gille i Landskrona leds av Styrande rådet som består av Ålderman, Äldste Stolsbroder, Stolsbroder, Gillesskrivare, Skattmästare, Ceremonimästare, Övermarskalk, Klenodbevarare och Chrönikör. Till sin hjälp har Styrande rådet Tjänstemän. De är Rustmästare, Skaffare, Arkivarie, Konterfejare, Gilleskaplan, IT-ansvarig, Gillets Musikansvarige, och fyra Gillesmarskalkar. Gillet har också två Granskare. Befattningarna Custos, IT-ansvarig och Gillets Musikansvarige kan kombineras med uppdragen inom Styrande Rådet och Tjänstemännen, eller ges som separat befattning. Styrande Rådet beslutar vem som skall tilldelas uppgifterna.

 

Styrande Rådet och dess Tjänstemän skall vara skrivna i Landskrona Stad eller i anslutning till dess bygd. Styrande Rådet äger rätt att lämna dispens beträffande mantalsskrivningsort. Gillesstämman utser på förslag av Styrande Rådet de Rådsmedlemmar och Tjänstemän som kan finnas erforderliga. 

 

Medlemmar kallas Knutsbroder respektive Knutssyster. Hedersmedlemmar kan utnämnas vid Högtidsstämman. Sedan Högtidsstämman 2009 har gillet också ett Ungdomsråd.

Högtidsstämma med Knutsbal

Den 7 januari - Sanct Knut Lavards dag - eller dag i dess närhet som Styrande

Rådet beslutar, hålles Gillets Högtidsstämma och Knutsbal. 

I Gillets Skrå §2 kan man läsa om årets sammankomster.

Papegoyeskjutning

Den 15 augusti eller dag i dess närhet som Styrande Rådet beslutar, skjutes på Papegoyan med pil och båge. Fågelkung och Fågeldrottning krönes.

Gillesstämma (Årsstämma)

Den 16 nov eller dag i dess närhet.

Adventsmässa

2:a söndagen i advent hålles Adventsmässa. 

Övriga sammankomster och program för Gillet framlägges av Styrande Rådet.

Nya befattningshavare vid Högtidsstämman 2017

Kalender 2017

Papegoyeskjutning

Lördagen den 18 augustii 2018

Högtidsstämma med Knutsbal

Lördagen den 20 januari 2018