Till Gillets 50-årsjubileum som högtidlighölls 1994 beslöt Styrande Rådet att instifta en särskild dekoration en ”gyllene duva” att utdelas till den som tillhört Gillet i 50 år. Det är stor glädje de år utdelandet av Guldduvan kan ske.

 

Se namnen på våra Guldjubilarer - klicka här!

 

 

 

Högtidsstämma