Till vårt Knutsgilles 50-årsjubileum som högtidlighölls 1994 beslöt Styrande Rådet att instifta en särskild dekoration en ”gyllene duva” att utdelas till den som tillhört Gillet i 50 år. Guldduvan bärs i ett brett ljusblått band över axeln. Utdelandet sker i samband med Högtidsstämman.

Guldjubilarer 2018:

Fredrik Schlasberg

Carn Bek