Styrande Rådet i S:t Knuts Gille i Landskrona

Ålderman Lennart Söderberg - alderman@knutsgilletilandskrona.se

Tillträdande Ålderman Anders Eriksson

Äldste Stolsbroder Rolf Svensson - aldstestolsbroder@knutsgilletilandskrona.se

S:t Knuts Gille i Landskrona leds av Styrande rådet:

Stolsbroder Peter Pankko - stolsbroder@knutsgilletilandskrona.se

Gillesskrivare Lars Karlsson - gillesskrivare@knutsgilletilandskrona.se

Skattmästare Ola Svensson - skattmastare@knutsgilletilandskrona.se

Ceremonimästare Jeff Svedenborn - ceremonimastare@knutsgilletilandskrona.se

Klenodbevarare Rebecka Dörr  - klenodbevarare@knutsgilletilandskrona.se

Chrönikör Anna Lilja – chronikor@knutsgilletilandskrona.se  

Utdrag ur Ålderman Lennart Söderbergs Högtidstal 2010 om Styrande Rådet

Som Ålderman representerar jag Gillet i olika sammanhang och ser till att så lite

arbetsuppgifter som möjligt läggs på mig – det är bl.a. därför vi har vårt Styrande Råd.

  

Vill du läsa mer om Styrande Rådet på ett kåserande sätt - klicka här!