Tjänstemän & Granskare i S:t Knuts Gille i Landskrona

Tjänstemän &

Granskare

Tjänstemän i S:t Knuts Gille i Landskrona:

Gilleskaplan Charlotte Winther - gilleskaplan@knutsgilletilandskrona.se

Rustmästare Anders Löfgren- rustmastare@knutsgilletilandskrona.se

Skaffare David Olow - skaffare@knutsgilletilandskrona.se

Arkivarie och Custos Eva Olow - arkivarie@knutsgilletilandskrona.se

Några av Styrande Rådets medlemmar

Konterfejare och Bildarkivarie Jonas Christiansson - konterfejare@knutsgilletilandskrona.se

Musikansvarig Annika Svedenborn - musikansvarig@knutsgilletilandskrona.se

Gillesmarskalk Anton Söderberg - anton@knutsgilletilandskrona.se

Webmaster Oldfru emerita Monika Nordengren - oldfru@knutsgilletilandskrona.se

Gillesmarskalk Jessica Söderberg - jessica@knutsgilletilandskrona.se

Gillesmarskalk Martin Christiansson - martin@knutsgilletilandskrona.se 

Gillesmarskalk Vakant - overmarskalk@knutsgilletilandskrona.se

Granskare i S:t Knuts Gille i Landskrona:

1:e granskare Niclas Frank - granskare1@knutsgilletilandskrona.se

2:e granskare Christina Elbegårdh - granskare2@knutsgilletilandskrona.se