Parentationer, år 2000 - 2018

2000 Tage Andersson

2000 Ulla Wallny

2000 Gösta Ahlbeck

Parentationer mellan år 2000 och 2007 kommer att scannas in så snart kan ske från Arkivet.

Från och med 2008 kan Parentationen läsas under respektive namn. Gå tillbaka via back-

pilen uppe t.v.

2000 Göran Lundh

2000 Olle Olsson

2000 Carin Waras

2000 Isak Goldberg

2000 Sture Holmberg

2000 Jan Persson

En fast tradition i S:t Knuts Gille är att Åldermannen vid Högtidsstämman med några ord erinrar om de Bröder och Systrar, som under det föregående året för alltid lämnat vår krets.   Den traditionen bottnar i en urgammal sed från de medeltida Gillenas Skrå från 1200-talet, där det föreskrevs att själamässa skall hållas för avlidna Bröder och Systrar i S:t Knuts Gille.

2000 Claes Tygård

2000 Karl-Göran Åstrand

2000 Christina Calvén

2001 Gösta Rågård

2001 Ansa Billström

2000 Lennart Åbjörnsson

2000 Gunnar Olsson

2001 Ingrid Nilsson

2001 Alva Söderling

2001 Margareta Gregmar

2000 Anna-Greta Castler

2000 Thomas Persson

2001 Allan Length-Persson

2001 Gunilla Zetterström

2002 Pål Berggren

2002 Carl Einar "Charlie" Gregmar

2002 Lindhardt Ploug

2003 Carl-Gustaf Stenkula

2003 Virginia Wijk

2004 Tore Wilensky

2005 Brita Schlasberg

2005 Maja Leonard

2006 Claes Munck af Rosenschöld

2006 Ingrid Oldaeus

2007 Ove Ahlström

2007 Bertil Carlsson

2007 Marianne Öhrwall

Parentationerna från 2019 kommer läggas in så snart kan ske.

2002 Wander Gärtner

2002 Eugen Persson

2003 Gunvor Simonsen

2003 Olof Oldaeus

2004 Stefan Length-Persson

2005 Barbro Paulsson

2005 Magda Wilensky

2006 Signe Olsson

2006 Hans Bäcklund

2007 Sonja Rydén

2007 Anders Linde

2002 Sonja Andersson

2002 Leine Karling

2003 Margit Lundström

2003 Lars Flykt

2005 Göran Hector

2005 Bo Rydén

2005 Birgitta Bäcklund

2006 Jan Persson

2007 Justus Tranchell

2007 Berit di Girolamo

2007 Bengt Åke Bentsson