Gilleskaplan

Charlotte Winther

En fast tradition i S:t Knuts Gille är att Åldermannen vid Högtidsstämman med några ord erinrar om de Bröder och Systrar, som under det föregående året för alltid lämnat vår krets. Den traditionen bottnar i en urgammal sed från de medeltida Gillenas Skrå från 1200-talet, där det föreskrevs att själamässa skall hållas för avlidna Bröder och Systrar i S:t Knuts Gille.

 

Lev en sekund i taget

Gårdagen kommer aldrig mer igen

Den här sekunden är allt du har

Tiden är din dyrbaraste gåva

Tid kan aldrig återkallas när den väl är försvunnen

Tid kan aldrig sparas

Detta ögonblick är den enda tid som existerar…

 

Åldermannen tänder ett ljus för dem och nämner dem i den ordning de inträtt i Gillet.

Det finns totalt 290 inscannade parentationer 1944 - 1998 som kommer att läggas ut på denna sida. Inscanningen fortsätter... Och utläggningen likaså.

 

I skrivande stund kan man läsa 90 Parentationer 1944 - 1965 - klicka här