Parentationer, äldre ur arkivet

fortsättning följer från Arkivet

En fast tradition i S:t Knuts Gille är att Åldermannen vid Högtidsstämman med några ord erinrar om de Bröder och Systrar, som under det föregående året för alltid lämnat vår krets.   Den traditionen bottnar i en urgammal sed från de medeltida Gillenas Skrå från 1200-talet, där det föreskrevs att själamässa skall hållas för avlidna Bröder och Systrar i S:t Knuts Gille.