Till vårt Knutsgilles 25-årsjubileum 1969 beslöt Styrande Rådet att instifta en 25-års-dekoration. Den danske silversmeden Mogens Björn-Andersen fick uppdraget att tillverka en dekoration i form av en rikt dekorerad silverring i vilken en silverduva är rörligt upp-hängd. Utdelandet sker i samband med Högtidsstämman.

Silverjubilarer 2018

Maritta Hansson

Bertil Hallengren som

erhöll sin silverduva under Papegoyeskjutningen 2018)

25-årsdekorationerna utdelades av Hedersmedlem Bo W. Holmberg vid Högtidsstämman 2017

Silverjubilarer fr.o.m. Högtidsstämman år 1969