Malmögillet har genom århundradena ofta benämnts som kungligt Gille beroende på att så många danska och svenska kungligheter upptagits som Knutsbröder och Knutssystrar. Samtliga svenska kungar, utom Karl X Gustaf, har sedan Skåne blev svenskt 1658 låtit sig recipieras.

Malmögillet har en ovanligt väl bevarad dokumentation. Äldsta protokollet tillkom 1680 och har i avskrift stadgar som daterats till 1256. Efter 1671 föreligger bevarade protokoll fram till nutid utom för 1687-1697 och 1963-1978. Malmöstadgarna behandlar dråp på eller av Gillesbroder, edgång, styrelseregler vid möten och Högtidssammankomster, mässor, begravning, likvaka m.m.

Malmö Knutsgille har liksom andra Knutsgillen haft goda och dåliga tider. Med reformationen förbjöds Knutsgillena både i Sverige och Danmark och endast Malmö, Lund, Ystad och Flensborg överlevde. Under 1900-talet första del gick det under krigen långa perioder mellan Högtidssammankomsterna men efter 1948 har man haft festivitas i stort sett vartannat år och denna sed upprätthålls ännu.

Knutsgillet har genom århundradena varit nära knutet till stadens magistrat och styrelse. Åren 1728-2000 valdes landshövdingen till Ålderman. Sammanlagt har ca 6300 Bröder och Systrar namngivits i protokollen och andra källor åren 1541-2004. Knutssystrar har hela tiden kunnat ingå i Gillet.

Knutsgillet äger flera gamla pokaler, som tas fram vid varje Högtidssammankomst och som kan ses i en monter i riddarsalen på Malmö museum. Åldermannen bär en kedja, som förärades till Gillet 1908 av juvelerare Carl F Källström. Under medeltiden hade Gillet ett eget hus men valde att flytta in i Rådhuset på Stortorget när det stod färdigt 1546.

Vartannat år håller Malmö St Knutsgille Högtidssammankomst, en högtidlighet som startar i Petri kyrka och fortsätter på Rådhuset. Reception och dans sker alltid i den vackra Knutssalen. Gillet har drygt 400 betalande medlemmar.

Ålderman sedan år 2000 är Kent Andersson.

Vill du veta mer om Sankt Knuts Gille i Malmö på deras hemsida:        

Kontakt

Ålderman

Malmö KF-ordförande

Kent Andersson

Rudbecksgatan 132
216 20 MALMÖ

Mobil 0705-56 08 78
E-post kent.andersson@malmö.se


Avstämd 2022-06-20.

Högtidsstämma S:t Knuts

Gille i Malmö  10 febr 2012