Aktuellt

Kalender 2020


Papegoyeskjutning 2020

Gillesstämman har beslutat att ställa in 2020 års Papegoyeskjutning den 22 augusti med anledning av Coronapandemin.


Adventsmässa 2020

Gillesstämman har beslutat att planera för att 2020 års Adventsmässa ska hållas i Borstahusens kapell söndagen
den 6 december 2020. Beslut tas av Rådsmötet i september.


Kalender 2021


Högtidsstämma med Knutsbal 2021

Gillesstämman har beslutat att planera för att 2021 års Högtidsstämma ska hållas i Sofia Albertina kyrka och att efterföljande Knutsbal ska hållas på Hotel Öresund Conference & Spa lördagen den 16 januari 2021. Beslut tas av Rådsmötet i september.


Anmäl kontinuerligt ändring av 

- namnbyte (om det är aktuellt)
- postadress
- mejladress
- telefonnummer
till 
gillesskrivare@knutsgilletilandskrona.se

Vill du vara vår sponsor 2020

Mer information finns på sista fliken längst till höger - Sponsorer.

Kontakta vår äldste stolsbroder Rolf Svensson på

aldstestolsbroder@knutsgilletilandskrona.se

Godkännande att medverka på hemsidan

På vår hemsida och/eller på vår Facebooksida lägger vi ibland ut bilder från våra aktiviteter.

Var snäll meddela Gillets Chrönikör eller Gillesskrivare om du inte vill vara med på en bild/bilderna.

chronikor@knutsgilletilandskrona.se     eller    gillesskrivare@knutsgilletilandskrona.se .

Högtidsstämma 2020 i Sofia

Albertina kyrka.

Papegoyeskjutningen 2019
2019 års hattdrottning Anna

Adventsmässan 2019

Frågor

Har du frågor? Mejla gärna till Ålderman Anders Eriksson på mejladress Alderman@knutsgilletilandskrona.se