Aktuellt övriga gillen

Aktuellt övriga gillen

Gemensam kalender

Du når Sankt Knuts Gillenas gemensamma kalender här.Ny i befattning

Ny Oldermand i Ringsted – Kim Merkersen

Ny Ålderman i Laholm – Brita Lundh
Har du frågor? Mejla gärna till Ålderman Anders Eriksson på mejladress Alderman@knutsgilletilandskrona.se