Aktuellt

Kalender 2020


Högtidsstämma med Knutsbal

ägde rum den 18 januari 2020.


Anmäl kontinuerligt ändring av 

- namnbyte (om det är aktuellt)
- postadress
- mejladress
- telefonnummer
till 
gillesskrivare@knutsgilletilandskrona.se

Vill du vara vår sponsor 2020

Mer information finns på sista fliken längst till höger - Sponsorer.

Kontakta vår äldste stolsbroder Rolf Svensson på

aldstestolsbroder@knutsgilletilandskrona.se

Godkännande att medverka på hemsidan

På vår hemsida och/eller på vår Facebooksida lägger vi ibland ut bilder från våra aktiviteter.

Var snäll meddela Gillets Chrönikör eller Gillesskrivare om du inte vill vara med på en bild/bilderna.

chronikor@knutsgilletilandskrona.se     eller    gillesskrivare@knutsgilletilandskrona.se .

Högtidsstämma 2020 i Sofia

Albertina kyrka.

Papegoyeskjutningen 2019
2019 års hattdrottning Anna

Frågor

Har du frågor? Mejla gärna till Ålderman Anders Eriksson på mejladress Alderman@knutsgilletilandskrona.se

Adventsmässan 2018