Högtidsstämma med Knutsbal

Som traditionen bjuder samlas man till Knutsbal den 7 januari - Sanct Knut Lavards dag - eller dag i dess närhet som Styrande Rådet beslutar.

När alla Knutsbröder och Knutssystrar samlats inleds stämman med att Styrande Rådet med gäster tågar in i salen. Åldermannen öppnar Gillesskrinet som innehåller Landskrona-gillets förnämsta klenod, Sigillstampen från 1425 och förklarar Högtidsstämman i S:t Knuts Gille i Landskrona för öppnad.


Åldermannen hälsar alla Bröder och Systrar varmt och hjärtligen välkomna och välkomnar också representanter från andra Gillen som har velat infinna sig och med sin närvaro sprida glans och festivitas över årets Högtidsstämma och Gillesfest. Recipienderna tågar sedan in och hälsar i tur och ordning på Styrande Rådet. Sedan håller Åldermannen sitt Högtidstal som för våra gamla medeltida Knutsgilles traditioner vidare till kommande generationer med högtid, glädje och fest, präglat med stil och tradition.


En fast tradition i S:t Knuts Gille är att Åldermannen vid Högtidsstämman med några ord erinrar om de Bröder och Systrar, som under det föregående året för alltid lämnat vår krets. Den traditionen bottnar i en urgammal sed från de medeltida Gillenas Skrå från 1200-talet, där det föreskrevs att själamässa skall hållas för avlidna Bröder och Systrar i S:t Knuts Gille. Vid Parentationen tänds ett ljus för var och en av de avlidna.


Det förgångna – historia – tradition – minnet av dem som gått före oss, är en betydelsefull sida av Knutsgillets verksamhet. Men Gillet lever också i nuet och i framtiden. Bröder och Systrar går bort – nya kommer till. Nu vänder Åldermannen sig till de som sökt inträde i Sankt Knuts Gille i Landskrona. Recipienderna träder i tur och ordning, på Ceremonimästarens kallelse, fram till Styrande Rådet och intages i Gillet under högtidliga former.


Som bevis på 25-årigt medlemskap delas en Silverduvan ut innesluten i en ring med ljusblått band eller rosett.


Till Gillets 50-årsjubileum som högtidlighölls 1994 beslöt Styrande Rådet att instifta en särskild dekoration en ”gyllene duva” att utdelas till den som tillhört Gillet i 50 år. Det är stor glädje de år utdelandet av Guldduvan kan ske.


Vid Gillesstämman 2001 beslöts att instifta en Hedersmedalj, ett förtjänsttecken att utdelas om man efter 10 år fortfarande är verksam i Styrande Rådet eller som Tjänsteman. Medaljen är rund och förgylld med präglad bild av S:t Knut och med texten ”convivi Sancti Kanuti in Landskrone”. Medaljen bäres i medaljband med färgerna rött-gult-rött.


Därefter hissas Knutsduvan upp i taket av regerande Fågelkung och Fågeldrottning vilket är en gammal sed i Knutsgillena, som ett tecken på att ”Fred och Endräkt” må råda i Gillessalen. Fågelkung och Fågeldrottning vann sina titlar på den senaste Papegoyeskjutningen.


Högtidsstämman förklaras avslutad, med en tillönskan för alla om en God fortsättning på Knutsåret och en God Fortsättning på kvällen av Åldermannen. Fred och Endräkt, Vänskap och Glädje ska råda mellan alla Bröder och Systrar.


Högtidsstämma inleds och avslutas med en gammal sång ”Gloria Sancti Kanuti” och under hela stämman finns ett antal musikinslag som vår fina kör Divertimento står för.