Borgmästare, verkställande direktör

Lennart Söderberg 1947 - 2022

Borgmästare emeritus, verkställande direktör Lennart Söderberg


Lennart Söderberg föddes i Malmö den 9 december 1947.

Han köpte sitt första företag 1979 utan att ha en krona på fickan – en chansning som gick hem. Han flyttade till Landskrona i början av 1980-talet för att bo och verka på samma plats. Han blev snabbt en välkänd företagare i det lokala näringslivet och byggde upp, inte ett bara ett företag utan flera inom inte bara en bransch utan inom flera.

Han har haft flera politiska uppdrag för Moderaterna från1980-talet och framåt och var Kommunfullmäktiges ordförande, Borgmästare,  2006 - 2014. I slutet av hans politiska era fick han leda arbetet med Landskronas 600-årsjubileum.


Lennart opererades för lungcancer 2013 och avled efter nio års sjukdom och många behandlingar den 3 mars 2022.

Lennart Söderberg, Ålderman 2007 - 2018


Lennart Söderberg inträdde i Gillet 1992 och erhöll Gillets Silverduva 2017. Han valdes till Chrönikör och höll ett Chröniketal varje Högtidsstämma från 1995 till och med 2007 då han tillträdde som Ålderman vid Högtidsstämman.


”Landskronagillets nutida historia är dess Åldermäns”; en lätt travestering av Geijers ”Sveriges historia är dess konungars”.Broder Lennart var när han tillträdde den ende Åldermannen som inte nämns i boken som gavs ut under Ålderman emeritus Inge Stoltz tid.


När Broder Lennart tillträdde som Ålderman år 2007 hade han följande programförklaring:


"Jag ser tre huvuduppgifter som jag vill förverkliga inom de närmsta åren:


Den första uppgiften är att fokusera på att få fler nya Bröder och Systrar som medlemmar i Gillet. Prioritet ett bland dessa nya är fler unga tjejer och killar som vill uppleva något spännande och annorlunda med pomp och ståt blandat med skratt och lek – en oslagbar kombination…


Den andra uppgiften som vi påbörjat redan är arbetet med smärre förändringar av Högtids-stämman och Knutsbalen. Vi kommer att utveckla ceremonielet samtidigt som vi arbetar på att maximera (begränsa?) tiden för själva stämman. Dessutom funderar vi på hur middagen och balen kan effektiviseras utan att kvaliteten blir lidande.


Den tredje uppgiften är administrativ. Styrande Rådet och Tjänstemännen har delvis tilldelats nya arbetsuppgifter med större ansvar, vilket kan innebära lite grus i maskineriet till en början. Slutresultatet lär utan tvekan bli bra!


Broder Lennarts valspråk är:


Med Duvan vid vårt bröst,

lovar vi och svär.

Att göra vårt bästa,

ty S:t Knuts Gille

är för tjej och kille

hedrande och fint."


Ålderman emeritus Lennart Söderberg var sambo med Oldfru emerita Monika Nordengren, sondotter till Sven Nordengren, Gillets  Ålderman 1955 - 1960.


Ålderman emeritus Lennart Söderberg

med Oldfru emerita Monika Nordengren 2009