Borgmästare emeritus, verkställande direktör

Lennart Söderberg 2007 - 2018

Borgmästare emeritus, verkställande direktör Lennart Söderberg


Direktör Lennart Söderberg föddes i Malmö den 9 december 1947. Han flyttade till Landskrona i början av 1980-talet då han köpte ett företag i Landskrona.

Ålderman emeritus Lennart Söderberg, 2007 - 2018


Lennart Söderberg inträdde i Gillet 1992 och erhöll Gillets Silverduva 2017. Han valdes till Chrönikör och höll ett Chröniketal varje Högtidsstämma från 1995 till och med 2007 då han tillträdde som Ålderman vid Högtidsstämman.


”Landskronagillets nutida historia är dess Åldermäns”; en lätt travestering av Geijers ”Sveriges historia är dess konungars”.Broder Lennart var när han tillträdde den ende Åldermannen som inte nämns i boken som gavs ut under Ålderman emeritus Inge Stoltz tid.


När Broder Lennart tillträdde som Ålderman år 2007 hade han följande programförklaring:


"Jag ser tre huvuduppgifter som jag vill förverkliga inom de närmsta åren:


Den första uppgiften är att fokusera på att få fler nya Bröder och Systrar som medlemmar i Gillet. Prioritet ett bland dessa nya är fler unga tjejer och killar som vill uppleva något spännande och annorlunda med pomp och ståt blandat med skratt och lek – en oslagbar kombination…


Den andra uppgiften som vi påbörjat redan är arbetet med smärre förändringar av Högtids-stämman och Knutsbalen. Vi kommer att utveckla ceremonielet samtidigt som vi arbetar på att maximera (begränsa?) tiden för själva stämman. Dessutom funderar vi på hur middagen och balen kan effektiviseras utan att kvaliteten blir lidande.


Den tredje uppgiften är administrativ. Styrande Rådet och Tjänstemännen har delvis tilldelats nya arbetsuppgifter med större ansvar, vilket kan innebära lite grus i maskineriet till en början. Slutresultatet lär utan tvekan bli bra!


Broder Lennarts valspråk är:


Med Duvan vid vårt bröst,

lovar vi och svär.

Att göra vårt bästa,

ty S:t Knuts Gille

är för tjej och kille

hedrande och fint."


Ålderman emeritus Lennart Söderberg är sambo med Oldfru emerita Monika Nordengren, sondotter till Gillets  Ålderman Sven Nordengren 1955 - 1960.

Ålderman emeritus Lennart Söderberg

med Oldfru emerita Monika Nordengren 2009