Styrande Rådet i S:t Knuts Gille i Landskrona

Ålderman Henric Molin - alderman@knutsgilletilandskrona.se

Äldste Stolsbroder Lars Karlsson - aldstestolsbroder@knutsgilletilandskrona.se

S:t Knuts Gille i Landskrona leds av Styrande rådet:

Stolsbroder Anna Lilja - stolsbroder@knutsgilletilandskrona.se

Styrande Rådet 2022

Gillesskrivare Per-Olov Karlsson - gillesskrivare@knutsgilletilandskrona.se

Skattmästare Ola Svensson - skattmastare@knutsgilletilandskrona.se

Ceremonimästare Jerker Rangström - ceremonimastare@knutsgilletilandskrona.se

Klenodbevarare Rebecka Winqvist - klenodbevarare@knutsgilletilandskrona.se

Chrönikör, Oldfru emerita Monika Nordengren,  – chronikor@knutsgilletilandskrona.se