Styrande Rådet i S:t Knuts Gille i Landskrona

Ålderman Anders Eriksson - alderman@knutsgilletilandskrona.se

Äldste Stolsbroder Rolf Svensson - aldstestolsbroder@knutsgilletilandskrona.se

S:t Knuts Gille i Landskrona leds av Styrande rådet:

Stolsbroder Peter Pankko - stolsbroder@knutsgilletilandskrona.se

Gillesskrivare Lars Karlsson - gillesskrivare@knutsgilletilandskrona.se

Skattmästare Ola Svensson - skattmastare@knutsgilletilandskrona.se

Ceremonimästare Henric Molin - ceremonimastare@knutsgilletilandskrona.se

Övermarskalk MariaThrana overmarskalk@knutsgilletilandskrona.se

Klenodbevarare Rebecka Dörr  - klenodbevarare@knutsgilletilandskrona.se

Chrönikör Anna Lilja – chronikor@knutsgilletilandskrona.se