Tjänstemän &

Granskare

Tjänstemän i S:t Knuts Gille i Landskrona:

Gilleskaplan Charlotte Winther - gilleskaplan@knutsgilletilandskrona.se

Rustmästare Anders Löfgren- rustmastare@knutsgilletilandskrona.se

Tjänstemän & Granskare i S:t Knuts Gille i Landskrona

Skaffare David Olow - skaffare@knutsgilletilandskrona.se

Arkivarie och Custos Eva Olow - arkivarie@knutsgilletilandskrona.se

Nya tjänstemän vid 2019 års Högtidsstämma

Konterfejare och Bildarkivarie P-O Karlsson - konterfejare@knutsgilletilandskrona.se

Musikansvarig Annika Svedenborn - musikansvarig@knutsgilletilandskrona.se

Gillesmarskalk Anton Söderberg - anton@knutsgilletilandskrona.se

Webmaster Oldfru emerita Monika Nordengren - oldfru@knutsgilletilandskrona.se

Gillesmarskalk Jessica Söderberg - jessica@knutsgilletilandskrona.se

Gillesmarskalk Ola Lilja - ola@knutsgilletilandskrona.se 

Gillesmarskalk Stanco Thrana - stanco@knutsgilletilandskrona.se

Granskare i S:t Knuts Gille i Landskrona:

1:e granskare Niclas Frank - granskare1@knutsgilletilandskrona.se

2:e granskare Christina Elbegårdh - granskare2@knutsgilletilandskrona.se