Knudsgildernes historie begynder ganske nær ved Ringsted, i Haraldsted Skov, hvor Knud Lavard blev myrdet den 7. januar 1131 af sin fætter Magnus. Gilderna selv er omtalt første gang i et brev fra kong Valdemar den Store omkring 1170, og da som en eksisterende og veletableret organisation.

Ved reformationen blev Knudsgildet i Ringsted nedlagt, uden at vi kender de nærmere omstændigheder. Knud Lavards hovedskal blev opbevaret i Sankt Bendts kirke, indtil den blev givet af Corfitz Ulfeldt som gave til den katolske franske konge i förste halvdel af 1600-tallet.

I sommaren 2000 aflagde Kurt Villard Jensen, Bodil Heide Jensen, Søren Pind og Karen Adrian besøg i Ronneby. Harald Anderson i Ronneby och Karen Adrian gav hinanden hånd på, at nu skulle der arbejdes på at få modergildet i Ringsted vakt til live.

Den 14.-15. september 2002 løb Knud Lavard Symposium af stablen. Lidt över 200 Knudsgildesbrødre och Søstre fra alle daværende gilder satte hinanden stævne i Ringsted denne weekend.

Efter Symposiet tog Karen Adrian initiativ til at få et Knudsgilde genindviet i Ringsted. I nært samarbejde med Harald Anderson, Ronneby og Anders Svenningsen, Oldermand for gildet i Lund fik man sammenfattet en gildeskrå og ritualbeskrivelse, der har specielle tæek for Ringsted. De nødvendige regalier blev anskaffet med stor hjælp fra sølv- och guldsmed Helle Jørvad Lund.

En nedsat arbejdsgruppe holdt informationsmöde i december 2002, hvor interessen var så stor, at det blev endegyldigt besluttet, at genidvielsen skulle finde sted den 7. januar 2003 i Sct. Bendts kirke.

19 forventningsfulde fremtidige Knudssøstre og -brødre havde set hen til denne dag, hvor Ringsted igen skrev Danmarkshistorie, hvor det første gilde blev genidviet i Danmark efter alle de mange år. Gæster fra Knudsgilderne i Lund, Malmö, Ystad, Landskrona, Tumathorp, Laholm og Ronneby var mange og Stolsbroder Harald Andersson, Ronneby der fik en hæderplads ved indvielsen, som ”jordemoder” før det nye gilde. Som en særlig gåve fra alla de 10 Sct. Knudsgilder modtog Ringsted gildet en flot sølvpokal til sin klenodiesamling.

Som en særlig ærbødighed over for Gildets værnehelgen Knud Lavard, er der i Ringsted Gildets ceremoni indlagt, at der under ceremonien i kirken ligger en rose på Knud Lavards grav. Den første rose, som blev lagt på graven på genindvielsedagen, er nu forsølvet og indgår i det årlige ritual i kirken i forbindelse med optagelse af nye Knudsbrødre og Knudssøstre.

Gildeåret i Ringsted dæekker over følgende faste aktiviteter; Gildestævne afholdes hvert år den 7. januar, kulturarrangement i marts/april, tjæring af Knud Lavard kors i Haraldsted i maj, papegøjeskydning i juni, deltagelse i Valfarten i juli, kulturarrangement i augusti/september og højtidsstaevne med optagelse af nye recipienter i oktober samt et gåsegilde i november.

Vill du veta mer om Sct. Knudsgilde i Ringsted klicka på www.sctknudsgilde.dk .

Kontakt

Olderman

Kim Mikael Markersen

Bögdevej 1
DK-4100 RINGSTED, Danmark
Tfn + 45 25 21 30 51

e-post: olderman@sctknudsgilde.dk

 

Uppdaterad 2022-06-20.