Falsterbosigillet, som är i brons och 7,8 centimeter i diameter, är graverat omkring år 1300 och visar oss bilden av det krönta helgonet, svept i en fotsid mantel och sittande på en bänk med spira och riksäpple i handen.

Genom arkeologin vet vi att området kring Foteviken och Skanör varit en plats av betydelse långt tillbaka i tiden. Här utspelade sig i tidig medeltid en släktfejd som kom att ändra Danmarks tronföljd.

Frågan är huruvida det funnits ett Knutsgille på denna vindpinade vattendelare mellan Östersjön och Öresund, dagen den 7 september 1256. Vi har en sigillstamp från Falsterbo i behåll från denna tid. Vidare vet vi att inte färre än 18 Åldermän från olika Knutsgillen samlades i Skanör just denna dag. De skulle anta gemensamma skrån eller stadgar. Vid denna tid var Skanör även på ett annat sätt en centralort för Knutsgillena. I Malmögillets skrå från år 1300 nämns Överdomstolen i Skanör som platsen där rättstvister mellan gillesmedlemmar skulle avgöras.

Under hösten 1948 var det bråda dagar i tvillingstäderna Skanör med Falsterbo. En tidig höstdag hade man samlats i samband med ett resegille gavs tillfälle till samtal kring medeltida minnen. Tanken var väckt – låt oss återuppliva ett Knutsgille i Skanör-Falsterbo. Kontakter togs, bl.a. med det sedan några år tillbaka återuppväckta Gillet i Landskrona.

Knutsgillet blev återuppväckt, genom en sammankomst den 7 januari 1949.Till den första högtidssammankomsten anmälde sig så många recipiendi, att Rådet såg sig nödsakat att av utrymmesskäl göra en synnerligen hård gallring – endast i Skanör-Falsterbo bosatta eller i städernas tjänst direkt verksamma personer kunde beviljas inträde.

Kommunalborgmästaren Kristian Persson var Gillets förste Ålderman och efterträddes år 1972 av överlots Arvid Söderlindh. Tullförvaltare och Ålderman emeritus Nils-Erik Andersson tillträdde på stämman 1976 och nuvarande Ålderman Bengt Hansson har varit Gillets Ålderman sedan år 1996.

Skanör-Falsterbo hugfäster minnet av Knud Lavards bortgång den 7 januari 1131 genom att alltid samlas till Gillesstämma denna kväll. Den årliga Papegoyeskjutningen sker på Skytteängen öster om Skanörs kyrka. Dessutom högtidlighåller Gillet datum för Åldermannasynoden år 1256. Årets högtidsfest, benämnd Adeldrickning firas sålunda alltid på den lördag som infaller närmast den 7 september.

Skanör-Falsterbogillets hemsida är under uppbyggnad.

Kontakt

Ålderman

Anderst Hansson
Hjortvägen 4
239 41 FALSTERBO

Mobil 070-236 55 33

e-post: anders.hansson@riksdagen.se

Uppdaterad 2022-06-20.