Tjänstemän & Granskare i S:t Knuts Gille i Landskrona

Tjänstemän &

Granskare

Gilleskaplan Charlotte Ekblad Winther - gilleskaplan@knutsgilletilandskrona.se

Rustmästare Anders Löfgren- rustmastare@knutsgilletilandskrona.se

Tjänstemän i S:t Knuts Gille i Landskrona:

Recipiendvin framställt, inköpt av Skaffaren till årets Högtdisstämma 2023.

Konterfejare och Bildarkivarie Maria Andersson - konterfejare@knutsgilletilandskrona.se

Knutssyster Annika Svedenborn tjänstgör fram till nyval.

Gillesmarskalk Anton Söderberg - anton@knutsgilletilandskrona.se

Gillesmarskalk Jessica Söderberg - jessica@knutsgilletilandskrona.se

Gillesmarskalk Ola Lilja - ola@knutsgilletilandskrona.se 

Gillesmarskalk Stanco Thrana - stanco@knutsgilletilandskrona.se

Gillesmarskalk Charlie Molin - charlie@knutsgilletilandskrona.se  

Granskare i S:t Knuts Gille i Landskrona:

1:e granskare Niclas Frank - granskare1@knutsgilletilandskrona.se

2:e granskare Christina Elbegårdh - granskare2@knutsgilletilandskrona.se