Tumathorp hävdade sin position som stad ända fram till 1537, då stadsrättigheterna drogs in, och så blev det åter en by nu med namnet förkortat till Tommarp. Men fanns här ett Knutsgille?

Vi vet, att den gamla stadskyrkan riven år 1857, ägde en Knutsbild tillhörig ett Knutsaltare. Men en textrad, varaktigare än med bläck skriven, bestyrker ett Knutsgille i Tumathorp. I koppar, på en av de skönaste sigillstamparna, som bevarats från medeltiden, står klar och tydligt; ”sigillum convivii sci kanuti in Tumathorp”.

Någon gång under vintern 1948 föddes hos historikerna Gustaf Åberg och Curt Wallin tanken på ett återuppväckande av det gamla Knutsgillet i Tommarp. Redan den 13 januari 1949 samlade Curt Wallin hembygdskretsen, orienterade om Knutsgillen i allmänhet och om att ett sådant Gille en gång fanns även i Tommarp.

Allt idogt arbete ledde fram till högtidsdagen 9 juli, då det nya Tumathorps Sankt Knuts Gille grundades – eller återuppväcktes. Högtiden inleddes i Tommarps kyrka, där Lunds Sankt Knuts Gilles Ålderman Lauritz Weibull förklarade Tumathorps Sankt Knuts Gille återuppväckt. Adeldrickning fortsatte sedan på Glimmingehus, där den stora salen för första gången sedan 1600-talet användes för en festsammankomst. Ett hundratal män och kvinnor blev här de första Bröderna och Systrarna i det nya Knutsgillet. En gedigen måltid i Hemvärnssalen avslutade så dagen.

År 1961 beslöt Rådet att två gånger årligen sända ut ett åttasidigt medlemsblad för att ytterligare stärka gemenskapen i Gillet. Så småningom kom bladet att ges ut tre gånger årligen. Then Sölff Fuel, den silverne fågeln, blev ett verksamt medel för sammanhållningen i Gillet.

Curt Wallin, Gillets förste Ålderman avgick år 1980 då Carl Lindholm tillträdde som Ålderman och denne avgick år 1996 då Peter Stenkula axlade Åldermannakedjan. I samband med Gillets 60 års jubileum 2009 efterträddes Peter Stenkula av Överläkare Stefan Lamme.

http://knutsgillettumathorp.se/ får du veta mer om Tumathorps S:t Knuts Gille.

Kontakt

Ålderman

Civilingenjör Christer Akej

Hannas 2202
276 55 HAMMENHÖG
Tfn 0414-44 21 86
Mobil 0708-18 29 55

e-post:  christer.akej@gmail.com

Uppdaterad 2022-06-20.

Åldermannasynod i Tumathorp den 10 juli 2009