Tjänstemän & Granskare i S:t Knuts Gille i Landskrona


Organisation 

Styrande Rådet

Tjänstemän &
Granskare

Gillets Ungdomsråd

Hedersmedlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 


Tjänstemän i S:t Knuts Gille i Landskrona:

Gilleskaplan Sune Karlsson - gilleskaplan@knutsgilletilandskrona.se

Rustmästare Nils-Eric Nilsson - rustmastare@knutsgilletilandskrona.se

Skaffare David Olow - skaffare@knutsgilletilandskrona.se

Arkivarie Eva Olow - arkivarie@knutsgilletilandskrona.se

Konterfejare Jonas Christiansson - konterfejare@knutsgilletilandskrona.se

Musikansvarig Annika Svedenborn - musikansvarig@knutsgilletilandskrona.se

Webmaster Oldfru Monika Nordengren - oldfru@knutsgilletilandskrona.se

Gillesmarskalk Anton Söderberg - anton@knutsgilletilandskrona.se

Gillesmarskalk Jessica Bengtsson - jessica@knutsgilletilandskrona.se

Gillesmarskalk Jonathan Böiers - jonathan@knutsgilletilandskrona.se 

Gillesmarskalk Rebecka Dörr - rebecka@knutsgilletilandskrona.se

Gillesmarskalk Martin Christiansson - martin@knutsgilletilandskrona.se 

 

Granskare i S:t Knuts Gille i Landskrona:

1:e granskare Niclas Frank - granskare1@knutsgilletilandskrona.se

2:e granskare Christina Elbegårdh - granskare2@knutsgilletilandskrona.se


Utdrag ur Ålderman Lennart Söderbergs Högtidstal 2011 om Tjänstemän och Granskare

Som Ålderman representerar jag Gillet i olika sammanhang och ser till att så lite
arbetsuppgifter som möjligt läggs på mig – det är bl.a. därför vi har våra Tjänstemän & Granskare. 

Vill du läsa mer om Tjänstemän & Granskare på ett kåserande sätt - klicka här!


 

Några av Styrande Rådets medlemmar