Vår nye Konterfejare och Bildarkivarie


Maria Andersson kommer att vara på språng med kameran i högsta hugg under alla våra högtider.


Du når henne på

konterfejare@knutsgilletilandskrona.se


Mejla gärna foton(i jpg-format) från olika

Gillesarrangemang till  Webmaster Oldfru emerita Monika Nordengren på mejladr.:  webmaster@knutsgilletilandskrona.se

Efterlysning bilder


Vi har bara 4 bilder från Advents-mässan 2017 - Finns det möjligen en  Knutsbroder eller Knutssyster som hade kameran framme och kan bidra är vi tacksamma.

Vi saknar bilder från Adventsmässan 2015. Finns det någon som har och kan bidra är vi tacksamma.


Knutshälsningar

Webmaster

Nu är alla bilderna från Högtidsstämman 2020 äntligen på plats:

Pågående arbete

1990-talet

1980-talet

1970-talet

1960-talet

1950-talet

1940-talet