Välkommen till S:t Knuts Gille i Landskronas Bildgalleri


Konterfejare och Bildarkivarie


Maria Andersson kommer att vara på språng med kameran i högsta hugg, Marskalk Charlie Molin och Knutssyster Alexandra Nordengren vikarierar vid behov.


Du når henne på

konterfejare@knutsgilletilandskrona.se


Mejla gärna foton(i jpg-format) från olika

Gillesarrangemang till  Chrönikören Oldfru emerita Monika Nordengren på mejladr.:  chronikor@knutsgilletilandskrona.se

Efterlysning bilder


Vi har bara 4 bilder från Advents-mässan 2017 - Finns det möjligen en  Knutsbroder eller Knutssyster som hade kameran framme och kan bidra är vi tacksamma.

Vi saknar bilder från Adventsmässan 2015. Finns det någon som har och kan bidra är vi tacksamma.

På grund av pandemin 2020/2021 ställdes några arrangemang in.


Knutshälsningar
Chrönikör, Oldfru emerita
Monika Nordengren

Bilderna från Papegoyeskjutningen 2023 hittar du på 
fliken Arrangemang och sedan väljer du Papegoyeskjutning i vänsterlisten och på den sidan finns länkarna till bilderna.

Nedanstående ligger i gamla Bildgalleriprogrammet