Sponsorer i S:t Knuts Gille i Landskrona

Som sponsor i S:t Knuts Gille i Landskrona är du mycket viktig för oss. Genom ditt stöd har vi möjlighet att kunna bedriva verksamheten på ett bra och ändamålsenligt sätt samt hålla hög kvalitet på vårt Chrönikeblad och på våra olika aktiviteter. Genom att vara sponsor får du också flera fördelar. Det finns tre olika nivåer av sponsorpaket som bidrar och ger tillbaka på olika sätt.

Knutssponsor

Silversponsor

Guldsponsor

Som Knutssponsor får man exponering på gillets hemsida med länk till egen internetadress. Man får också erkänsla med sin logotype och ...


Pris 2024: 3 750 kr.

Som silversponsor får man, förutom det som ingår i paketet för Knutssponsor, även sin logotype i svartvitt tryckt på menybladet och ...


Pris 2024:  9 500 kr.

Som Guldsponsor får man allt som ingår i Silversponsorpaketet samt ett speciellt omnämnande och ...  Därtill har man rätt i entrén...


Pris 2024:  24 500 kr

Våra sponsorer år 2024 är

Ska kompletteras med länkar till sponsorbeskrivningarna samt med alla logotyperna till nuvarande sponsorer.