Som sponsor av S:t Knuts Gille i Landskrona är du mycket viktig för oss. Genom ditt stöd har vi möjlighet att hålla en hög kvalitet på vårt Chrönikeblad och på våra olika aktiviteter. Genom att vara sponsor får också du flera fördelar. Sponsorpaketet ger dig och ditt företag följande:

Företagets logotype i Chrönikebladet i rutan ”Sponsorer” samt garanterad plats vid Knutsgillets Högtidsstämma och efterföljande supé med Knutsbal på Hotel Öresund. I sponsorpaketet ingår biljetter för 2 personer som omfattar välkomstdrink, en trerättersmiddag med tillhörande drycker samt kaffe efter maten.  

  

Företagets namn under ett år på www.knutsgilletilandskrona.se på sidan Sponsorer med. länkning till egen hemsida.


Tag gärna kontakt med Äldste stolsbroder Rolf Svensson  aldstestolsbroder@knutsgilletilandskrona.se för mer information om sponsoravtal.

"Välkommen som sponsor"

säger Äldste Stolsbroder

Rolf Svensson.