Välkommen som sponsor i S:t Knuts Gille i Landskrona

Vill du bli sponsor?

S:t Knuts Gille i

Landskronas

sponsorer 2022 är:

(Klicka nedan för att komma vidare.)

Som sponsor till S:t Knuts Gille i Landskrona är du mycket viktig för oss. Genom ditt stöd har vi möjlighet att kunna bedriva verksamheten på ett bra och ändamålsenligt sätt samt hålla en hög kvalitet på vårt Chrönikeblad och på våra olika aktiviteter. Genom att vara sponsor får du också flera fördelar.


Det finns tre nivåer av sponsorpaket som bidrar och ger tillbaka på lite olika sätt.


Knutssponsor
Som Knutssponsor får man exponering på gillets hemsida med länk till egen internetadress. Man får även erkänsla med sin logotype i gillets årliga upplaga av Chrönikebladet, vårt gilles egen tidning. Som sponsor är man även garanterad två platser vid den årliga Högtidsstämman med efterföljande Knutsbal. Det ingår också två biljetter inkluderat mat och dryckespaket till balen.
Pris 2023:  3 750 SEK


Silversponsor
Som Silversponsor får man, förutom det som ingår i paketet för Knutssponsor, även sin logotype (i svartvitt) tryckt på menybladen till Högtidsstämman samt ytterligare två platser (alltså totalt fyra) garanterade platser till den årliga Högtidsstämman med efterföljande Knutsbal. Det ingår även totalt fyra biljetter inkluderat mat och dryckespaket. Vidare ingår fyra platser inklusive mat och dryckespaket till den årliga Papegoyeskjutningen samt fyra garanterade platser utan kostnad till årets Adventsstämma.
Pris 2023: 9 500 SEK


Guldsponsor
Som Guldsponsor får man allt som ingår i Silversponsorpaketet samt ett speciellt omnämnande och tack vid den årliga Högtidsstämman. Därtill har man rätt att i entrén till slottet vid den efterföljande balen marknadsföra sig med en Roll-up, vepa eller motsvarande (maximal golvyta 1x1m). Man kommer också att få sin logotype på den
bakgrund (backdrop) som kommer finnas för fotografering av Gillets gäster under högtidsstämman. Det ingår dessutom ett fotopaket med bilder från årets Högtidsstämma och bal.
Pris 2023: 24 500 SEK


Tillägg
Sponsor äger rätt att själv utse de personer som representerar företaget vid gillets akti-viteter. Skulle dessa redan ha inbetalt för medverkan, så kommer denna inbetalning att återbetalas till den enskilde. Sponsor har under året möjlighet att uppgradera till nytt sponsorpaket genom att inbetala skillnad i kostnad. Sponsorpaket löper per kalenderår.


För frågor eller för att teckna ditt paket kontakta någon av nedanstående:

Välkommen som sponsor!

Ålderman Henric Molin
alderman@knutsgilletilandskrona.se

Äldste stolsbroder Lars Karlsson
aldstestolsbroder@knutsgilletilandskrona.se