S:t Knuts Gille i Landskrona är en organisation med mycket gamla anor!

För att kunna väljas som Rådsmedlem eller Tjänsteman måste man vara skriven i Landskrona stad eller i anslutning till dess bygd, dispens kan ges.


Gillesstämman utser nya befattningshavare på förslag av Styrande Rådet.


Nästa Gillesstämma äger rum i juni 2024.


Bilden är tagen vid Högtids-stämman 2024.


Styrande Rådet

Gillet leds av Styrande Rådet:

Tjänstemän & Granskare

Styrande Rådet har till sin hjälp:

Gilleskaplan Charlotte Ekblad Winther gilleskaplan@knutsgilletilandskrona.se

Äldste Stolsbroder Lars Karlsson aldstestolsbroder@knutsgilletilandskrona.se

Stolsbroder Jeff Svedenborn stolsbroder@knutsgilletilandskrona.se

Gillesskrivare Oldfru emerita Monika Nordengren gillesskrivare@knutsgilletilandskrona.se

Skattmästare Ola Svensson skattmastare@knutsgilletilandskrona.se

Ceremonimästare Jerker Rangström ceremonimastare@knutsgilletilandskrona.se

Klenodbevarare Rebecka Winqvist klenodbevarare@knutsgilletilandskrona.se

Chrönikör Oldfru emerita Monika Nordengren, chronikor@knutsgilletilandskrona.se  

Rustmästare Anders Löfgren rustmastare@knutsgilletilandskrona.se

Konterfejare och Bildarkivarie P-O Karlsson konterfejare@knutsgilletilandskrona.se

Gillesmarskalk Stanco Thrana stanco@knutsgilletilandskrona.se

Knutssyster Annika Svedenborn tjänstgör fram till nyval.

Gillesmarskalk Charlie Molin charlie@knutsgilletilandskrona.se  

Gillesmarskalk Maria Andersson maria@knutsgilletilandskrona.se

Gillesmarskalk Ludwig Thrana ludwig@knutsgilletilandskrona.se

Styrande Rådet år 2018 före Åldermannaskiftet

Hedersmedlemmar

Att vara hedersmedlem i Knutsgillet innebär att man har gjort betydande insatser för gillet eller på annat sätt har blivit erkänd och hedrad av gillet för sitt engagemang och sin lojalitet. Styrande Rådet beslutar om vem som ska tilldelas titeln Hedersmedlem.


Äldste Stolsbroder emeritus
Claes Munck af Rosenschöld

Hedersmedlem år 2004.

Recipierade i Gillet år 1944.

Guldduva år 1994.

Hedersmedalj år 2002.

Avled den 1 september 2005.

Gillesförfattarinna emerita
Dagmar Munck af Rosenschöld
Hedersmedlem år 2004.

Recipierade i Gillet år 1944.

Guldduva år 1994.

Hedersmedalj år 2002.

Avled den 7 november 2012.

Äldste Stolsbroder
Rolf Svensson
Hedersmedlem år 2022.

Recipierade i Gillet år 1992.

Silverduva år 2017.

Hedersmedalj år 2006.

Ålderman emeritus
Inge Stoltz

Hedersmedlem år 2008.

Recipierade i Gillet år 1975.

Guldduva år 2000.

Hedersmedalj år 2008.

Avled den 5 juli 2013.

Oldfru emerita

Britt Stoltz

Hedersmedlem år 2008.

Recipierade i Gillet år 1975.
Silverduva 2000.
Hedersmedalj 2008.

Ålderman emeritus

Anders Eriksson

Hedersmedlem år 2022.

Recipierade i Gillet år 1985.
Silverduva år 2010.
Hedersmedalj år 2023.
Avled den 21 december 2023.

Äldste Stolsbroder
Bo W Holmberg

Hedersmedlem år 2016.

Recipierade i Gillet år 1964.

Guldduva år 2014.

Hedersmedalj år 2007.

Ålderman emeritus
Lennart Söderberg

Hedersmedlem år 2019.

Recipierade i Gillet år 1992.
Silverduva år 2017.
Chrönikör 1995 - 2007.
Ålderman 2007 - 2018.
Hedersmedalj år 2006.
Avled den 3 mars 2022.