Gillets Ungdomsråd var årets stora nyhet vid Högtidsstämman 2008

Nytillträdde Åldermannan Lennart Söderberg lovade att han skulle satsa lite extra på ungdomarna. Ungdomsrådets första arbetsuppgift var att vitalisera Högtids-stämman. En föryngring innebär ofta att nya oprövade idéer föreslås och sluresultatet brukar oftast bli ett lyft för både den enskilde och Knutsgillet vilket blev fallet. Marskalkarna Anton Söderberg och Alexandra Nordengren bildade tillsammans med Övermarskalk Anna Lilja det första Ungdomsrådet år 2008. Succén lät inte vänta på sig. 

Allt från röd matta när gästerna kommer till bildspel, snacks, dekorationer och ny samlingssal. Ungdomsrådet hade dekorerat  borden i matsalen med rosor och till serveringspersonalens fasa (!) silverglitter utspridda lite här och där. Och efteråt tvättade Hotell Öresund dukar många gånger innan silverglittret gick bort. Det är numera förbjudet att glittra på bordsdukarna.    

Gillets Ungdomsråd

Det serveras ”nattamad” med dryck till ett plånboksvänligt pris när balen är slut. Väldigt många Knutssystrar och Knutsbröder deltar i denna efterfest.

Ungdomsrådet har också tagit fram rekryteringsbroschyren.

Ungdomsråd

Övermarskalk Mia Thrana

Gillesmarskalk Anton Söderberg

Gillesmarskalk Jessica Bengtsson
Gillesmarskalk Ola Lilja
Gillesmarskalk Stanco Thrana

Gillesmarskalk Charlie Molin

Anton Söderberg och Alexandra Nordengren när de utsågs till marskalkar vid Högtidsstämman 2005.