Gillets Ungdomsråd var årets stora nyhet vid Högtidsstämman 2008

Nytillträdde Åldermannan Lennart Söderberg lovade att han skulle satsa lite extra på ungdomarna. Ungdomsrådets första arbetsuppgift var att vitalisera Högtids-stämman. En föryngring innebär ofta att nya oprövade idéer föreslås och sluresultatet brukar oftast bli ett lyft för både den enskilde och Knutsgillet vilket blev fallet, Succén lät inte vänta på sig.

Allt från röd matta när gästerna kom till bildspel, snacks, dekorationer och ny samlingssal. Ungdomsrådet hade dekorerat  borden i matsalen med rosor och till serveringspersonalens fasa (!) silverglitter utspridd lite här och där. Och efteråt tvättade Hotell Öresund dukar många gånger innan silverglittret gick bort. Det är numera förbjudet att glittra på bordsdukarna.    

Gillets Ungdomsråd

Det serveras ”nattamad” med dryck till ett plånboksvänligt pris när balen är slut. Väldigt många Knutssystrar och Knutsbröder deltar i denna efterfest.

Ungdomsrådet har också tagit fram rekryteringsbroschyren.

Ungdomsrådet från 2012

Övermarskalk Anna Lilja, sammankallande

Gillesmarskalk Anton Söderberg

Gillesmarskalk Jessica Bengtsson

Ungdomsrådet 2008 - 2011

Övermarskalk Anna Lilja, sammankallande

Gillesmarskalk Alexandra Nordengren

Gillesmarskalk Anton Söderberg

Anton Söderberg och Alexandra Nordengren utsågs till marskalkar vid Högtidsstämman 2005