Vi är alltid tacksamma att få besök av gäster från våra syskongillen. Ålderman och Oldfru representerar gillet men kan också ersättas av andra Rådsmedlemmar och Tjänstemän med respektive. Övriga Knutsbröder och Knutssystrar är också välkomna i mån av plats.


Från Högtidsstämmorna skrivs en reseskildring av den som respresenterat gillet. Dessa publiceras nedan fr.o.m. Chrönikeblades utgivning i oktober 2022.

Reseskildringar från besök vid andra Knutsgillen