Högtidsstämma med Knutsbal

Marskalk Ludwig Thrana hälsas välkommen av Åldermannen Henric Molin..