Om styrande Rådet i S:t Knuts Gille i Landskrona

utdrag ur Högtidstalet 2010

Årets Högtidstal har jag bland annat valt att ägna vårt gemensamma arbete med organisation och arbetsfördelning. Det kan låta något torftigt men det blir en snabbresa i hur Styrande Rådet är uppbyggt och fungerar. Styrande Rådet består idag av nio medlemmar. Till att leda Gillet utses en Ålderman och sedan Gillet återuppväcktes 1944 har åtta Åldermän verkat.

Åldermannen skall tillsammans med Styrande Rådet leda och fördela arbetet – en uppgift som visserligen kräver lite arbete men mest är glamour! I gamla för att inte säga mycket gamla skrå står att läsa; ”Åldermannen i Knutsgillena hade att vara bröderna till hjelp och stöd när och var det behövdes, att presidera vid sammankomsterna och var också berättigad till vissa förmåner”. Som Ålderman representerar jag Gillet i olika sammanhang och ser till att så lite arbetsuppgifter som möjligt läggs på mig…

Med andra ord…

”din bästa tid är nu,

tänk så bra du har det här hos oss,

din bästa tid är nu,

så njut av livet och ha kul med oss, med oss…

Rollen som vår Äldste Stolsbroder, ja den står får klokskap, erfarenhet och verkar för att Gillet har sin historia med i bagaget samtidigt som inget nytt får passera utan kritisk granskning. Få om något gör det bättre än vår nuvarande Stolsbroder Bo W Holmberg… Vår Äldste Stolsbroder stöter ni på då ni anmäler er till denna Högtidsfest, det är han som, utan att ta emot några som helst mutor, ser till att ni blir placerade vid rätt bord och uppmärksammas på bästa sätt. Broder Bo är vår ordningsman i ordets bästa betydelse!

I Gillet har vi även en befattning som heter Stolsbroder. Stolsbrodern i Landskronagillet har det bra. Att utses till Stolsbroder blir man ofta efter lång och trogen tjänst och dessutom ingår i Stolsbroderns arbetsuppgifter att vara Gillets ”påsättare”. Vår nuvarande Stolsbroder Anders Persson sköter denna syssla med bravur och ser till att Gillet föryngras i takt med tiden…

För att kunna genomföra en Högtidsstämma är det ett måste med en Klenodbevarare. Vårt Gille har en alldeles speciell bevarare – han sätter inte bara ut bägarna – han tömmer dem också! Gillet förfogar över många fina och oersättliga juveler – i Rolf Svensson med god kunskap från Skatteverket hur man s.a.s. tar från andra människor ser han till att dessa dyrgripar som vi bland Styrande Rådet och Tjänstemännen har på oss hamnar inom lås och bom. När slutsignalen ljuder efter Knutsbalen kan han ses irra omkring med alla regalier runt halsen sjungande;

”för just nu ikväll så tappade jag en liten duva någonstans

En duva så fin

För att kunna hålla fest behövs någon som ser till att vi har pengar.Gillet har ordning på sina finanser och är stolta över att kunna säga att när vi lämnar över till nästa generation så får de en bra start. I lampans sken på Övre Gatan i Borstahusen är det inte ovanligt att vi hör vår Skattmästare P-O Bodin med ett leende på läpparna nynna;

”money, money, money,

For our big successe

Money, money, money,

I always do my best… “

Allt i Gillet är inte glamour och det händer då och då att vi har Rådsmöte.För att veta vad vi sagt och kanske än viktigare vad vi inte sa så är det med nödvändighet nödvändigt att någon har penna med sig. En sådan har alltid Thor-Leif Hansson och därmed är det självskrivet att denne man är utsedd till Gillets Gillesskrivare. Protokoll skrivs och bevaras till eftervärlden och eftersom vi fortfarande använder oss av gåspenna så

”jag är en liten gillespåg från Landskrona

Som skriver så mycket som jag kan

Ibland så blir det si och så

Men det är ju ändå ingen som läser på

När jag för mitt protokoll

Uti i Gillet i Landskrona…”

Det sägs att Gustav Vasa tog sig fram med en stav och dessutom med framgång. Detsamma gäller vår Ceremonimästare! Hans uppgift är att se till att vi sitter när vi sitter och står när vi så skall göra. Det är så många upp och ner och stamp i golvet att Broder Jonas Christiansson ibland synts komma i otakt med sig själv… Utan ett fungerande ceremoniel – ingen fest! Så enkelt är det…

Åldermannen må vara betydelsefull men under själva Högtidsstämman är vår Övermarskalk Jeff Svedenborn vår absolut viktigaste länk till succé. Broder Jeff styr och ställer och ansvarar för att alla befattningshavare fungerar i sina roller. Ända från att ni steg in genom ytterdörren till hotellet och fram till Supén tar sin början bär Broder Jeffs signum…

För tretton år sedan bestämde Styrande Rådet att skapa ett Chrönikeblad att utges till Bröder och Systrar med information om gillets aktiviteter och om det som förevarit under året. För att ge ut ett Chrönikeblad krävs en Chrönikör och fram till förra året hade jag det stora nöjet att vara ansvarig utgivare för denna publikation. Nu har vi en ny Chrönikör och inte bara det – för första gången i gillets historia ingår en Gillessyster i Styrande Rådet. Också det ett beslut vi är mäkta stolta över… Bladet utkommer en gång per år och helst vill vi ha bladet i brevlådorna i juni.