Dagmar Munck af Rosenschöld 1920-2012


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Knutsgillets Hedersmedlem Dagmar Munck af Rosenschöld har avlidit 2 dagar före sin 92:a födelsedag.

Dagmar föddes i Malmö den 9 november 1920. Hennes föräldrar var överläkaren Dag Carlsten och hans hustru Karin född Kleberg.

Fröken Carlsten tog studenten i Malmö 1940 och blev filosofie kandidat i Lund 1945.

Borgmästarsonen i Landskrona, blivande advokaten Claes Munck af Rosenschöld, träffade fröken Carlsten när de båda studerade i Lund och redan vid Högtidsstämman 1946 recipierade Dagmar i Knutsgillet.

Claes och Dagmar gifte sig den 23 mars 1947 och bosatte sig i Villa Sundöre, familjehemmet vid Strandvägen där Claes var född. Barnen föddes i snabb följd, Gabriel 12 oktober 1947, Elisabeth 10 januari 1949, Kristina 29 december 1950 och Viveka 6 oktober 1953.

De engagerade sig båda djupt i Knutsgillet och förblev livet ut trogna medlemmar med sitt aldrig sinande och personliga intresse för Gillet och medlemmarna. De svarade personligen för skapandet av Gillets arkiv, som de också förvarade i sitt hem från 1944 fram till 1996 då de överlämnade allt i dåvarande Gillesskrivarens vård.

Dagmar Munck stod för all grundläggande information då redaktionskommittén under åren 2002-2004 genomförde arbetet med jubileumsboken, som dokumenterar Landskronagillets historia under de första 60 åren efter återuppväckandet 1944.

Då Gillet 2002 tog fram en Hedersmedalj för att belöna medlemmar som gjort stora tjänster eller omfattande insatser för Gillet, blev Claes och Dagmar Munck af Rosenschöld tillsammans med Ålderman emeritus Eric Kindberg de första mottagarna.

Dagmar och Claes deltog i alla Högtidsstämmor tills deras hälsotillstånd hindrade dem och Dagmars sista Högtidsstämma blev 2010.

Vi, som har haft förmånen att verka i Gillet tillsammans med Dagmar och Claes, kommer länge att minnas deras helhjärtade engagemang och orubbligt glada och positiva inställning.

Bo W Holmberg

Äldste Stolsbroder


Utdrag från Landskronapostens artikel om Dagmar (14/11 2012) där Ålderman Lennart Söderberg uttalat sig:

– Jag lärde känna Dagmar och Claes via vårt Knutsgille. Dagmar var en oerhört stark personlighet och hade en hög integritet, men när man väl lärde känna henne gav hon mycket värme tillbaka. Jag har väl känt henne 20 år och vi fick en fin kontakt och har skrattat mycket ihop. Dagmar var en person som levde i nuet, en gammal kropp men ett friskt huvud och hjärta. Hon hade bestämda åsikter om mycket men det gick alltid att diskutera med henne. Hon var en härlig människa som både jag och jag tror många Landskronabor saknar och kommer att minnas med värme.

 

 

 

Äldste Stolsbroder emeritus
Claes Munck af Rosenschöld
med hustru Gillesförfattarinna emerita Dagmar

 


Gillesförfattarinna emerita
Dagmar på Adventsmässa 2009

 

 

Gillesförfattarinna emerita
Dagmar på Högtidsstämma 2008