Välkommen till S:t Knuts Gille i Landskrona

Välkommen

Ny medlem/ny sida
kommer snart

Chrönikebladet

 

 

 

 

 

 

Knutsgillenas historia börjar på 1100-talet. Då hörde Skåne, Blekinge och Halland till Dan-mark – vårt gamla fosterland. Knutsgillenas äldre historia fram till 1658 var alltså Dansk. Därav har vi fortfarande den Danska flaggan i vårt flaggarrangemang.

Genom århundradena har gillena förändrat både innehåll och inriktning. Tidvis har de varit förbjudna och många av dem försvann på 1500-talet. Gillena har en oerhört spännande och omfattande historia. Efter ca 400 års bortovaro började en del av de gamla Gillena att återinvigas. Sankt Knuts Gille i Landskrona kom först i raden 1944.

Vårt Gille består av ett Styrande Råd med nio medlemmar och tretton Tjänstemän med varierande arbetsuppgifter samt nästan 400 Knutsbröder och Knutssystrar.

Under verksamhetsåret har vi tre stora aktiviteter. Den största av dem är Högtidsstämman med Knutsbal. Då förrättas parentation över avlidna gillesbröder och -systrar och nya recipiender tas in i gillet under ceremoniella former.  Guld- och Silverduvor delas ut som tecken på 50-års respektive 25 års medlemsskap liksom Hedersmedaljer för förtjänstfulla insatser. Högtidsfesten äger rum på Hotell Öresund där man efter Högtidsstämman äter en trerätters middag och sedan dansar tills Knutsduvan halas ner. I augusti träffas man tillsammans med släkt och goda vänner på Citadellet för Papegoyeskjutning, också en gammal sed sedan svunna tider. Adventsmässan firas i början av december med mycket sång och musik.

Vårt Gilles ordspråk är - I Fred och Endräkt.

Du får gärna mejla gärna in dina foton (jpg-format) från olika Gillesarrangemang till Ålderman Lennart Söderberg på mejladress Alderman@knutsgilletilandskrona.se .

 

 

 

Ålderman Lennart Söderberg med Oldfru Monika Nordengren