Välkommen som sponsor i S:t Knuts Gille i Landskrona

Vill du bli sponsor?

S:t Knuts Gille i
Landskronas
sponsorer är:

Speakers Corner

Advokatfirman
Bergman & Persson

Mazars SET

Grant Thornton

 

(Länkarna öppnas i
nytt fönster)

 

Som sponsor av S:t Knuts Gille i Landskrona är du mycket viktig för oss. Genom ditt stöd har vi möjlighet att hålla en hög kvalitet på vårt Chrönikeblad och på våra olika aktiviteter. Gen-om att vara sponsor får också du flera fördelar. De två sponsorpaketen ger dig och ditt företag följande:


1.   Företagets logotype i 2014 års Chrönikeblad i rutan ”Sponsorer” samt garanterad plats vid Knutsgillets Högtidsstämma och efterföljande supé med Knutsbal lördagen den 14 januari 2013 på Hotel Öresund. I sponsorpaketet ingår biljetter för 2 personer som omfattar välkomstdrink, en trerättersmiddag med tillhörande drycker samt kaffe efter maten.    

Kostnaden för detta sponsorpaket är 3 000 kronor.

2.   Företagets logotype fram till och med 30 juni 2015 på www.knutsgilletilandskrona.se  under egen rubrik på sidan Sponsorer med ev länkning till egen hemsida.

Vår nya hemsida har mycket hög kvalitet och är mycket omfattande och informativ. Detta innebär att många Knutsbröder och Knutssystrar kommer att gå in på denna sida. Även blivande recipiender kommer att hämta information om Knutsgillet på vår hemsida. Detta innebär att ditt företag kommer att exponeras många gånger.

Kostnaden för detta sponsorpaket är 1 000 kronor.

Tag gärna kontakt med Stolsbroder Anders Persson för att diskutera det sponsorpaket du bestämt dig för.

Tel. 0418 – 168 65     Mobil 070 823 25 15     stolsbroder@knutsgilletilandskrona.se      


 

 

Högtidsstämman öppnas