Enligt den hävdvunna seden är ordningsföljden vid receptionsceremonin fortfarande sådan i alla Knutsgillen att de blivande Knutsbröderna är de första att hälsas välkomna i Gillet av Åldermannen. De föres som regel fram till Åldermannen av en Marskalk eller i några fall av faddrar, inte sällan av sin fader om denne redan är medlem i Gillet. Den äldste blivande Knutsbrodern är först fram och därefter Bröderna i sjunkande ålder.


Klicka på önskad fil nedan så kommer namnlistan upp: