Borgmästare August Munck af Rosenschöld  1944 - 1955

Landskronagillets
historia

Borgmästare
August Munck
af Rosenschöld

Direktör
Sven Nordengren

Telegrafkommissarie
Carl Theodor 
Sandström

Fil Dr och rektor
Arne Bengtson

Rådman
Eric Kinberg

Rektor
Lars Grönwall

Arkitekt 
Inge Stoltz

Borgmästare
Lennart Söderberg

 

 

 

 

 

 

Borgmästare August Munck af Rosenschöld 1868 - 1955

 

Borgmästare August Munck af Rosenschöld föddes 1868 och dog i sitt hem, villa Sundöre den 4 december1955. Han har kärleksfullt beskrivit barndomshemmet i Kris-tianstad i "Från gamla skånska hem", Lund 1926. Vid endast 30 års ålder utsågs han till Sveriges yngste borgmästare och bosatte sig i Landskrona med makan Elisabeth, född von Sydow (1874-1950). Hon var 
medicine kandidat, men hann aldrig studera vidare då de fick tio barn. Tho
mas Munck af Rosenschöld (1899 - 1990), äldste son till August och Elisabeth Munck af Rosenschöld, har i en släktkrönika nedtecknat släktens historia till och med "Presidenten". Den heter "De gamle Munckar och Rosenschöldar", tryckt i Helsingborg 1988.

Claes Munck af Rosenscöld, hedersmedlem i S:t Knuts GIlle i Landskrona, tidigare Ceremonimästare i Gillet är son till August Munck af Rosenschöld.

 

Ålderman August Munck af Rosenschöld 1944 - 1955

 

Stämman lördagen den 15 januari 1944 för den högtidliga återinvigningen av Knutsgillet i Landskrona ägde rum på Stadshotellet. Det blev från början stor succé – hundra män och nittiotvå kvinnor recipierade till Gillet.

 

Denna första sammankomst inledde Åldermannen, som var en god talare och en god stilist med ett informativt och intressant välkomsttal - men mycket långt, som han avslutade med följande ord till recipienderna: ”Vi fordrar ingen ed av Er, som söka inträde i S:t Knuts Gille i Landskrona, ej heller något löfte. Vi ställer till Er endast denna fråga: är Du Broder ense med oss alla att i den mån det är Dig möjligt, verka för Fred och Endräkt mellan dem, som här bygga och bo och som liksom Du känner samhörighet med vår stad och önskar dess framgång? Svarar Du ja härpå, så är Du väl-kommen bland oss”. Svaret blev ett rungande ja! Lauritz Weibull, Ålderman i S:t Knuts Gille i Lund, blev speciellt varmt välkomnad, inte minst beroende på att Lundagillet stod fadder vid återupplivandet av vårt Gille.

 

Därefter talade Åldermannen för Konungen och utbringade en skål åtföljd av ett fyrfaldigt leve och Kungssången. Denna ceremoni lever kvar än idag. Som sista ceremoni hissades enligt urgammal sed, Åldermannens duva (kallas senare Gillesduvan) upp i taket, som en symbol på Gillets fredliga syfte ”for Fredh og Endrechtighed ofver hele Salen”. Därefter följde en festlig Gillesmåltid, som avslutades med en stram och stilig promenadpolonaise, som så småningom upplöstes i en vals.

 

I Högtidstalet år 1950 uppmärksammade Åldermannen att 1949 var ett märkesår för Knutsgillena då två gamla Knutsgillen, Skanör-Falsterbo och Tommarp återupplivades efter månghundraårig vila. Ringen av de sex skånska Knutsgillena har nu åter slutits och inget Gille saknas i kretsen.

 

Efter Högtidsstämman i januari 1955 gick allt som vanligt Gillets gilla gång under större delen av året och Åldermannen August Munck af Rosenschöld deltar i full vigör, men vid det ordinarie Årssammanträdet den 15 december 1955 meddelades att Åldermannen avlidit i sitt hem Sundöre på Strandvägen den 4 december i sitt 87:e levnadsår. Efter många varma minnesord valdes Äldste Stolsbrodern direktör Sven Nordengren till Landskronagillets Ålderman. Till ny Stolsbroder valdes tidigare Vice Sekreterare advokat Claes Munck af Rosenschöld och till ny Vice Sekreterare valdes skeppsmäklare Jan Persson.

 

 

 

August Munck af Rosenschölds son, Äldste Stolsbroder emeritus Claes Munck af Rosenschöld med hustru Gillesförfattarinna emerita Dagmar