Borgmästare Lennart Söderberg tillträdde 2007  

Landskronagillets
historia

Borgmästare
August Munck
af Rosenschöld

Direktör
Sven Nordengren

Telegrafkommissarie
Carl Theodor 
Sandström

Fil Dr och rektor
Arne Bengtson

Rådman
Eric Kinberg

Rektor
Lars Grönwall

Arkitekt 
Inge Stoltz

Borgmästare
Lennart Söderberg

 

 

 

 

 

 

Borgmästare, Direktör Lennart Söderberg

Direktör Lennart Söderberg föddes i Malmö den 9 december 1947.


Ålderman Lennart Söderberg, sedan 2007

”Landskronagillets nutida historia är dess Åldermäns”; en lätt travestering av Geijers ”Sveriges historia är dess konungars”. Ålderman Lennart är den ende Åldermannen som inte nämns i boken som gavs ut under Ålderman emeritus Inge Stoltz tid.

När Broder Lennart tillträdde som Ålderman år 2007 hade han följande programförklaring: 

Jag ser tre huvuduppgifter som jag vill förverkliga inom de närmsta åren:

Den första uppgiften är att fokusera på att få fler nya Bröder och Systrar som medlemmar i Gillet. Prioritet ett bland dessa nya är fler unga tjejer och killar som vill uppleva något spännande och annorlunda med pomp och ståt blandat med skratt och lek – en oslagbar kombination…

Den andra uppgiften som vi påbörjat redan är arbetet med smärre förändringar av Högtids-stämman och Knutsbalen. Vi kommer att utveckla ceremonielet samtidigt som vi arbetar på att maximera (begränsa?) tiden för själva stämman. Dessutom funderar vi på hur middagen och balen kan effektiviseras utan att kvaliteten blir lidande.

Den tredje uppgiften är administrativ. Styrande Rådet och Tjänstemännen har delvis tilldelats nya arbetsuppgifter med större ansvar, vilket kan innebära lite grus i maskineriet till en början. Slutresultatet lär utan tvekan bli bra!

Broder Lennarts valspråk är:

Med Duvan vid vårt bröst,
lovar vi och svär.
Att göra vårt bästa,
ty S:t Knuts Gille
är för tjej och kille
hedrande och fint.

Ålderman Lennart Söderberg är sambo med Oldfru Monika Nordengren, sondotter till Gillets  Ålderman Sven Nordengren 1955 - 1960.

 

 

Ålderman Lennart Söderberg
med Oldfru Monika Nordengren