Rådman Eric Kinberg 1983 - 1991

Landskronagillets
historia

Borgmästare
August Munck
af Rosenschöld

Direktör
Sven Nordengren

Telegrafkommissarie
Carl Theodor 
Sandström

Fil Dr och rektor
Arne Bengtson

Rådman
Eric Kinberg

Rektor
Lars Grönwall

Arkitekt 
Inge Stoltz

Borgmästare
Lennart Söderberg

 

 

 

 

 

 

Parentation över Rådman Eric Kinberg 1917 – 2010.   

Eric Gustaf Kinberg föddes den 9 juni 1917 som son till landsfiskal Gustaf Kinberg med makan Ebba i Sjöbo.

Broder Eric studerade juridik och tjänstgjorde som tingsnotarie i Landskrona när han ingick äktenskap med Ulla-Britt Petersson 1944. De fick tre barn, Madeleine, Jan-Eric och Johan. Broder Eric var under många år reservofficer. Han blev snart lagman och domare vid Tingsrätten i Landskrona och vid Högtidsstämman 1965 tog han plats i Styrande Rådet som Stolsbroder.

Broder Eric tjänstgjorde som tillförordnad Ålderman då Arne Bengtsson var sjuk under de två sista åren av sin tid som Ålderman 1965-1983 och det var naturligt att Broder Eric vid Gillesstämman 1983 utsedd som ny Ålderman. Han blev installerad i ämbetet vid Högtidsstämman 1984 och hans period som Ålderman kännetecknas av hans många intressanta Högtidstal ofta med djuplodande återblickar på Knutsgillenas historia under de många hundra år de existerat sedan 1170-talet.

Broder Eric medverkade under åren 1986-1988 aktivt tillsammans med intresserade personer i Blekinge för att återuppliva S:t Knuts Gille i Ronneby och vid den första Högtidsstämman där den 22 april 1989 blev han i egenskap av Ålderman i Landskronagillet inbjuden att förrätta invigningen.

Inför Gillesstämman 1991 meddelade Broder Eric Styrande Rådet att han, när 75-årsdagen närmade sig, ansåg sig vara berättigad till pension från ämbetet. Han hade då varit Ålderman i tio år med hustrun Ulla-Britt som Oldfru vid sin sida, och varit medlem i Styrande Rådet under 26 år. Han överläm-nade 1992 Åldermannakedjan till Lars Grönwall.

När vårt Gilles Hedersmedalj för första gången delades ut 2002 var Broder Eric Erik en av mottagarna. Eric Kinberg avled den 20 april 2010 i sitt 93:e levnadsår.


Ålderman Eric Kinberg 1983-1991

Det var naturligt att rådman Eric Kinberg, som fungerat som t.f. Ålderman under flera år, vid Årssammanträdet den 7 december 1983 på Claes Munck af Rosen-schölds kontor, av Styrande Rådet blev föreslagen till Landskronagillets nye Ålderman. Eric Kinberg var Ålderman till 1992, en 10-årsperiod, som han själv ansåg tillräcklig. Han avgick 1992 vid 70 års ålder. Vid sin sida hade han alla år hustrun Ulla-Britt som stödjande Oldfru.

År 1984 Vid Högtidsstämman på Hotel Öresund installerades Eric Kinberg i sitt ämbete av ceremonimästaren Claes Munck af Rosenschöld.

På grund av detta års diverse ombyggnadsproblem på hotellet fick alla tränga ihop sig i matsalen och ta poolen, som var täckt av kraftigt glas, till hjälp som dansgolv. Promenadpolonaisen och den roliga françaisen fick slopas detta år.

Vid parentationen över fem Bröder och en Syster gavs naturligt nog mest plats åt Arne Bengtsons runa. Efter parentationerna sjöng Monika Nordengren (tidigare Åldermanna-paret Margit och Sven Nordengrens äldsta barnbarn och Oldfru till Ålderman Lennart Söderberg) Schuberts Ave Maria.

År 1985 deltog etthundratrettiofem medlemmar och gäster i Högtidsstämman på Hotel Öresund. Fortfarande var det besvärligt med lokaliteterna.  För att genomföra dansen fick man den här Knutsbalen ”dansa” på masonitskivor som var provisoriskt lagda och sammantejpade över den smutsrosa heltäckningsmattan i Stora Salen. Dessvärre lossnade snart tejpen och masonitskivorna började glida över varandra vilket resulterade i åtskilliga olyckstillbud. Efterhand upphörde dansen på detta ”dansgolv” för att fortsätta i mindre grupper på fria golvytor i angränsande rum.

Erik Kinberg höll ett av sina många intressanta Högtidstal. Han talade om vårt Gilles historia. I Erik av Pommerns stadsprivilegier fanns bestämmelser om Knutsbröders ställning vid edgång: ”En Knutsbroder var lika mycket värd som sex andra personer.

Parentationer hölls över två Bröder och sju Systrar, däribland Anita Nordengren vars dotter Monika Nordengren (Oldfru till Ålderman Lennart Söderberg) därefter sjöng till Bertil Edpalm, piano.

Den uppmärksamme deltagaren kunde vid 1985 års presidiebord lägga märke till ett intarsiaarbete av Landskrona stadsvapen utfört av instrumentmakaren och konsthant-verkaren Paulus Cederholm. Det vackra träintarsian är en gåva av S:t Knuts Gille i Laholm och finns än idag att beskåda vid de årliga Högtidsstämmorna.

Supén kostade detta år 185 kronor inklusive Gillespeng och bestod av gravlaxtallrik med smörstekt bröd, stekt kalkon med morötter, brysselkål, gräddsås och vinbärsgelé och till desserten frukt och lättvispad grädde.

Åren 1986-1989 inleddes Knutsfestligheterna med Högtidsstämma på Landskrona Rådhus, därefter buss till Örenäs Slott för supé och bal.  Anledningen var de fortsatta problemen med lokalerna på Hotel Öresund.

År 1986 Mer och mer förekommer namnen Britt och Inge Stoltz i Gillets protokoll och i tidningsreferat. Kören Divertimento uppträdde för första gången i samband med Knutsgillets Högtidsstämma och då under ledning av Lennart Lundholm. De sjöng Händels ”Dagen är nära” och ”Ljuset skimrar” samt ”Gloria Sancti Canuti”. Den senare sången hade inhämtats av Inge Stoltz från ett annat storslaget sammanhang och tonsatts av en erfaren kompositör vilket bekostats av Inge och Britt Stoltz som därefter skänkt verket till S:t Knuts Gille i Landskrona.

År 1987 deltog etthundrasjuttio medlemmar och gäster i Högtidsstämman. Före Högtidstalet överlämnade Inge och Britt Stoltz ett standar, designat av Inge och utfört i bildvävnad av Britt. Standaret är fortfarande ett uppmärksammat och utomordentligt fint inslag vid våra Högtidsstämmor.

År 1989 Högtidsstämman hölls för sista gången på Rådhuset och Örenäs Slott. Etthundratjugo personer infann sig till Högtidsstämma.

Åldermannen informerar om hur vårt Gille och han själv aktivt medverkar i för-beredelserna att återuppliva Knutsgillet i Ronneby efter att någon gång under 1986 ha sammanträffat med doktor Åke Pilgård från Ronneby som visst att Eric var Ålderman i S:t Knuts Gille i Landskrona. Den första Högtidsstämman i S:t Knuts Gille i Ronneby kommer att äga rum den 22 april och Eric Kinberg har inbjudits att i egenskap av Ålderman i Landskronagillet att förrätta invigningen.

År 1990 Vid Högtidsstämman hade endast 100 deltagare kommit till Rådhuset och därefter till Strand-paviljongen för supé och dans.

År 1991 Vid Högtidsstämman deltog etthundratrettio medlemmar och gäster och såväl Högtidsstämma som supé och dans utspelar sig helt på Hotel Öresund. Bland de intagna recipienderna detta år var Rolf Svensson med hustru Gunilla och Lennart Söderberg med hustru Ingrid.

Under avslutningen av sitt Högtidstal tillkännagav Eric Kinberg att han avgår som Ålderman. Vid årsstämman den 20 november 1991 beslutades enhälligt att Lars Grönwall av avgående Ålderman Eric Kinberg skulle installeras som ny Ålderman.

 

 

Ålderman emeritus Eric Kinberg
med hustru Ebba vid Högtidsstämman 2004