Ålderman emeritus, hedersmedlem
Inge Stoltz har avlidit

Landskronagillets
historia

Borgmästare
August Munck
af Rosenschöld

Direktör
Sven Nordengren

Telegrafkommissarie
Carl Theodor 
Sandström

Fil Dr och rektor
Arne Bengtson

Rådman
Eric Kinberg

Rektor
Lars Grönwall

Arkitekt 
Inge Stoltz

Borgmästare
Lennart Söderberg

 

 

 

 

 

 

Ålderman Lennart Söderbergs minnesord till Knutsbröder och Knutssystrar.


Bröder och Systrar uti S:t Knuts Gille i Landskrona!

Jag har härmed den smärtsamma plikten meddela att vår avhållne Ålderman emeritus och hedersmedlem Inge Stoltz avlidit.

Broder Inge insomnade lugnt och stilla fredagen den 5 juli på Landskrona lasarett efter en kortare tids sjukdom.

Broder Inge med hustru Britt intogs i Knutsgillet 1975. Efter att ha varit Ceremonimästare i några år utsågs Inge till Ålderman 1996. Inge avgick som Ålderman vid Gillesstämman 2007 och efterträddes av undertecknad.

Efter återuppväckandet av Landskronagillet 1944 har gillet verkat i snart 70 år. Det är ingen överdrift att påstå att Broder Inge var den Ålderman som fick gillet att blomstra och må väl. Under alla de år som Broder Inge var Ålderman växte gillet i styrka, inte bara genom de positiva förändringar som genomfördes utan som en följd av dessa också gillets medlems- och deltagarantal vid gillets sammankomster.

Jag har haft förmånen att i gillessammanhang få arbeta nära Inge. Den inspiration, skaparkraft och energi som Inge förmedlade är unik. Den gav oss som fanns i hans närhet glädje och mod att föra hans tankar och idéer vidare i de organisationer vi verkade.

Inge finns inte längre men han kommer för alltid att vara i tacksamt minne bevarat – Inge tillhör inte bara Gillets utan även stadensstora!

Inge avled i sitt 86:e levnadsår.

I Fred och Endräkt

Lennart Söderberg, Ålderman

 

 

 

 


Ålderman emeritus Inge Stoltz