Inge Stoltz till minne...

Landskronagillets
historia

Borgmästare
August Munck
af Rosenschöld

Direktör
Sven Nordengren

Telegrafkommissarie
Carl Theodor 
Sandström

Fil Dr och rektor
Arne Bengtson

Rådman
Eric Kinberg

Rektor
Lars Grönwall

Arkitekt 
Inge Stoltz

Borgmästare
Lennart Söderberg

 

 

 

 

 

 

Ålderman Lennart Söderbergs minnesord till Landskrona Posten.

Ålderman emeritus och hedersmedlem Inge Stoltz i S:t Knuts Gille i Landskrona har avlidit efter en kortare tids sjukdom. 

Första gången jag träffade Inge var 1992 i samband med att jag recipierade i Gillet. Redan då förstod jag att här fanns en man som hade både kraft och mod att göra det omöjliga möjligt…

Inge och hans hustru Britt intogs i Knutsgillet 1975. Efter att ha varit Ceremonimästare i några år utsågs Inge till Ålderman 1996. Vid fyllda 80 år avgick Inge som Ålderman och efterträddes av undertecknad.

Det är ingen överdrift att påstå, att Inge var den Ålderman som fick gillet att blomstra och må väl. Under alla de år som Inge var Ålderman växte gillet i styrka, inte bara genom de positiva förändringar som genomfördes utan som en följd av dessa också gillets medlems- och deltagarantal vid gillets sammankomster.

Arkitekt Inge Stoltz föddes i Helsingborg 1927. Genom åren hade Inge många stora projekt. Ett av de största var att tillsammans med professor Sten Samuelson rita Stadshuset i Landskrona. Som tack för dessa insatser erhöll Inge Landskrona stads hedersmedalj i guld 1977. Inge var med och nystartade sångkören Divertimento 1983 och var körens ordförande i 14 år från 1984.

Jag har haft förmånen att i gillessammanhang få arbeta nära Inge. Den inspiration, skaparkraft och energi som Inge förmedlade är unik. Den gav oss, som fanns i hans närhet, glädje och mod att föra hans tankar och idéer vidare i de organisationer vi verkade.

Inge var en person som berörde och då på det positiva sättet. Han var alltid beredd att hjälpa till, alltid med ett värmande ord och alltid till stöd för våra Knutsbröder och Knutssystrar. Hans avslutningsord vid våra sammankomster; ”kom väl hem och var rädda om varandra” visar på en Knutsbroder och medmänniska som bryr sig…

Inge finns inte längre men han kommer för alltid att vara i tacksamt minne bevarad – Inge tillhör inte bara Gillets utan även stadens stora!

Inge Stoltz insomnade lugnt och stilla fredagen den 5 juli 2013 på Landskrona lasarett efter en kortare tids sjukdom.

Hans närmaste är hustru Britt med barnen Roger och Annika med respektive samt barnbarnen Linnéa, Ida och Tyra och bonusbarnbarnet Emma.

Inge avled i sitt 86:e levnadsår.

Lennart Söderberg,
Ålderman i S:t Knuts Gille i Landskrona

 

 

 

 


Ålderman emeritus Inge Stoltz